Over deze campagne

Als docent in het mbo weet je hoe belangrijk een goede sfeer op school is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief door in het leren en ontwikkelen van je studenten. Is dit zichtbaar en voelbaar, dan wordt school een veilige plek voor iedereen. In de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ vragen we aandacht voor het belang van een inclusief klimaat in het mbo.

In de tweede editie van deze campagne ligt de focus op het mbo als een gemeenschap. Immers ‘Samen leren is beter leren’!

Aanbod ‘Samen zijn wij iedereen’
21 – 25 maart 2022

In deze week bieden we inspirerende workshops, lezingen en uitwisselingsmomenten waarin we van en met elkaar leren. Deze site wordt op regelmatige basis aangevuld met nieuwe informatie. We nodigen je uit om vaker een kijkje te nemen.

Waarom deze campagne?

Uit onderzoek blijkt dat als je mensen actief betrekt en uitnodigt om mee te praten, ze ervaren dat ze erbij horen en tot hun recht komen.

Er zijn nog steeds studenten die zich buitengesloten voelen, die proberen zich aan te passen, maar in de knel komen met zichzelf. Studenten die door hun afkomst en opvoeding eigen normen, waarden en omgangsvormen hebben en zich niet gehoord voelen. Dat geldt niet alleen voor studenten, maar net zo goed voor collega’s. Luister niet alleen naar de stem van de meerderheid, nodig ook degene uit die minder zichtbaar is of een ander geluid laat horen.

Met de vraag “Wil je op mijn feestje komen?” nodig je mensen uit om mee te doen. Als je vervolgens vraagt “Wil je dansen? en “Welke muziek zetten we op? “ laat je de genodigden meebeslissen. Een mooie metafoor om het verschil tussen diversiteit en inclusie te duiden.  Jitske Kramer

Dat wil niet zeggen dat elk gedrag getolereerd wordt. Over die grens zal je het met elkaar moeten hebben. Dat kan in een gemeenschap, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt en aangesproken mag worden op gedrag dat niet wenselijk is.

Wat vraagt dat van jou als docent?

Het bereiken van een sfeer op school waar iedereen zich gehoord voelt en verantwoordelijkheid draagt, vraagt bewustzijn en deskundigheid van jou als docent. Op welke manier betrek jij studenten? Waarover mogen zij meepraten? Hoe doe je dat? Word bewuster van wie je bent en beter in wat je doet. Zo kun je nog meer betekenen voor je studenten en sturing geven aan de sfeer in de klas.

En vergeet niet:  Samen leren is beter leren. Werken aan een inclusiever schoolklimaat vraagt om uitnodigen, naar elkaar luisteren, samenwerken en meedoen. Dus betrek vooral je studenten, collega’s en leidinggevenden bij dit proces.

Hoe doe je dat?

Op deze website vind je praktische tips voor het bouwen aan een sfeer op school en in de klas waar iedereen erbij hoort. Of je nu zoekt naar adviezen, trainingen, lesmateriaal voor je studenten of voor je team. De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Zoek gericht of laat je verrassen! Doe ook mee aan de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’.

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via onze website, publicaties, trainingen, landelijke conferenties en het Adviespunt.