Over deze campagne

Als docent in het mbo weet je hoe belangrijk een goede sfeer in de klas is. Als iedereen erbij hoort en meedoet met respect voor bestaande verschillen werkt dat positief door in het studieresultaat van je studenten. Is dit zichtbaar en voelbaar, dan wordt school een veilige plek voor iedereen. In de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’ vragen we aandacht voor het belang van een inclusief klimaat in het mbo.

Campagneweek ‘Samen zijn wij iedereen’
15 – 19 maart 2021

In deze week bieden we inspirerende activiteiten zoals de keynote van Jitske Kramer, een online balspel en een VR-beleving voor docenten. Deze site wordt op regelmatige basis aangevuld met nieuwe informatie. We nodigen je uit om vaker een kijkje te nemen.

Waarom deze campagne?

Er zijn nog steeds studenten die zich buitengesloten voelen, die proberen zich aan te passen, maar in de knel komen met zichzelf. Studenten die door hun afkomst en opvoeding eigen normen, waarden en omgangsvormen hebben en zich niet gehoord voelen. Of studenten die door hun handicap of beperking worden weggezet als aparte groep en anders worden behandeld.

Wat vraagt dat van jou als docent?

Het bereiken van een fijne sfeer waar iedereen erbij hoort, vraagt bewustzijn en deskundigheid van jou als docent. Herken jij vanuit welke normen en waarden je je vak uitvoert? Sta je open voor ervaringen en werkelijkheden die je niet direct herkent? Word bewuster van wie je bent en beter in wat je doet. Laat je studenten zien hoe belangrijk het is om je te verdiepen in de ander en samen nieuwe afspraken te maken over hoe je met elkaar omgaat. Zo kun je nog meer betekenen voor je studenten en sturing geven aan de sfeer in de klas.

Hoe doe je dat?

Op deze website vind je praktische tips voor het bouwen aan een sfeer op school en in de klas waar iedereen erbij hoort. Of je nu zoekt naar adviezen, trainingen, lesmateriaal voor je studenten of voor je team. De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Zoek gericht of laat je verrassen! Doe ook mee aan de campagne ‘Samen zijn wij iedereen’.

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via onze website, publicaties, trainingen, landelijke conferenties en de helpdesk.