Respectvol omgaan met anders zijn

Elkaar gelijkwaardig behandelen is een belangrijk fundament in onze samenleving. Studenten moet leren hoe ze met respect kunnen omgaan met mensen die op een bepaalde manier ‘anders’ zijn dan zijzelf. In dit handzame overzicht van Kennisplatform Integratie & Samenleving vind je de belangrijkste tips om stereotypen, vooroordelen en discriminatie te verminderen.

Tips voor mbo docenten

 

Over Kennisplatform Integratie & Samenleving

Kennisplatform Integratie & Samenleving doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond o.a. integratie en diversiteit. Daarmee wil KIS een fundamentele bijdrage leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving.

Deel dit artikel met collega’s

Geïnteresseerd in meer inspiratie?

Kijk hier